Was de Brexit-les hard genoeg om met symptoombestrijding te stoppen en met het oplossen van kernoorzaken te beginnen? | OPROEP TOT ACTIE!

i.s.m. Nancy Hoffmann en Geoff Slater           English – Deutsch

Het was zo’n 15 jaar geleden. Toen werd ik voor het eerst met een vreemd verschijnsel geconfronteerd. Werkwijzen en methoden die eerder goed werkten, werkten niet meer. Dit had ongewenste complicaties tot gevolg. Mensen verloren hun baan om verkeerde redenen. Projecten faalden op grote schaal. De zorgkosten bleven alsmaar stijgen. Hoe het ook kwam, ondanks het lijden en de kosten, was geen leidinggevende bereid (of in staat) hier iets aan te doen. In plaats daarvan richtte men zich op het bestrijden van de symptomen. Met de uitkomst van het Brexit-referendum is duidelijk geworden dat het zo niet verder kan. De vraag is nu: was de les hard genoeg voor onze leiders om met de symptoombestrijding en het aanwijzen van schuldigen te stoppen en met het duurzaam oplossen van de kernoorzaken te beginnen? In het belang van de Europese burgers en onze kinderen, dit is een oproep tot actie!

Albert_einstein_by_zuzahin-d5pcbug from Wikipedia comsBij dit soort uitdaging wordt regelmatig een alom bekend citaat van Albert Einstein ingebracht: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’. Is dit niet de perfecte situatie om dit toe te passen? Helaas is er een uitdaging. Het veranderen van dominante denkwijzen is extreem moeilijk. Op de een of andere manier laat het onbewuste denken ons in de oude denkwijzen terugvallen die het probleem hebben veroorzaakt. Ons doel is dan ook verder te gaan dan een oproep tot actie en een nieuwe denkwijze te creëren.

Wij stimuleren een nieuwe denkwijze door te illustreren hoe wij de kernoorzaak van een van de onderwerpen kunnen vinden, die de Brexit, de EU-crisis en zo veel meer heeft veroorzaakt: de bureaucratie. Wist je dat…

 1. Het mogelijk is via slechts één kernoorzaak uit te leggen hoe onnodige bureaucratie ontstaat?
 2. Het ontbrekende element voor het creëren van een handvat in 2011 gepubliceerd werd?
 3. Het vanuit de kernoorzaak en het ontbrekende element mogelijk is een ‘eenvoudig’ handvat te creëren om de onnodige bureaucratie te elimineren?

Als je net zo als wij van mening bent dat een nieuwe denkwijze nodig is, dan nodigen wij je uit meteen ermee te beginnen. Wij nodigen je uit om denkwijzen zoals “heb ik de tijd om dit te lezen?” los te laten en je te vragen “hoeveel eenvoudiger, prettiger en gezonder zal mijn leven worden als ik eraan bijdraag een nieuwe denkwijze mogelijk te maken?” Je kan bijdragen door dit gewoonweg te lezen, anderen erop attent te maken, feedback te geven of zelf iets te starten. De keuze is aan jou. Laten wij met een paar observaties beginnen.

 

Observaties

Een tibinoculars-769036_1280 pixabay freejd na de observatie dat bepaalde werkwijzen (= best practices, methoden en werkwijzen) niet meer werkten – en ik op professionele basis analyseerde waarom projecten op grote schaal mislukten – kwam er een volgende observatie: zelfs de experts konden de gevolgen van de veranderingen, die ze wilden invoeren, niet meer overzien. De omgeving was simpelweg te bureaucratisch, complex en dynamisch geworden om nog te kunnen begrijpen hoe het allemaal werkte. Desondanks moest het management beslissingen nemen. Natuurlijk gebeurde het onvermijdelijke. Beloofde doelen werden niet gehaald. Sommige managers kregen de schuld en werden vervangen. En hier eindigde het niet. Ook met de beste kwalificaties en intenties op zak kwamen hun opvolgers in dezelfde valkuil terecht.

De experts en managers dachten ‘onze werkwijze heeft eerder gewerkt. Wij moeten iets verkeerds gedaan hebben. De volgende keer gaan wij met meer inzet zeker stellen dat wij onze doelen halen’. Met iedere nieuwe ronde gingen tijd en resources verloren. Bureaucratie en complexiteit namen verder toe. Wat nauwelijks aandacht had, was dat motiverende werkwijzen door frustrerende werden vervangen. De neerwaartse trend werd steeds sterker. Naar degenen die hierop attent maakten en soms ook oplossingen aanboden, werd rondweg één decennia lang niet geluisterd.

De afgelopen jaren valt op, dat er naar een aantal persoonlijkheden wordt geluisterd. Hierbij behoren Jim Collins, Recardo Sempler, prof. Jan Rotmans, Jaap Peters en Albert Einstein met zijn citaat (zie boven). Wij zien ook veel voorbeelden waar ‘nieuwe’ werkwijzen zoals zelforganisatie en regelarm werken indrukwekkende resultaten hebben geleverd. Dat is meestal op beperkte schaal en als iemand vanuit een nieuw bedrijf kon beginnen. Nog is men zoekende naar een antwoord op deze vraag: hoe transformeer je grotere organisaties en vooral overheids- en EU-organisaties naar de ‘nieuwe’ werkwijzen terwijl er een onoverbrugbare overvloed aan obstakels lijkt te bestaan?

Hoe dan ook, het maakt niets uit welk type leiders er de volgende jaren aan de macht zullen zijn, het volgende is glashelder:

 1. Zolang de symptomen van een crisis worden bestreden en de kernoorzaken onopgelost blijven, zullen er nieuwe symptomen blijven ontstaan. De crisis zal erger worden en de neerwaartse trend zal verder gaan.
 2. Doorgaan met de Brexit betekent dat dringend benodigde resources, en vooral die van onze leiders, in symptoombestrijding, branden blussen en bezuinigingsdruk zullen vastzitten. Er zal onvoldoende prioriteit zijn om de kernoorzaken op te kunnen lossen. De snelheid van de neerwaartse trend zal toenemen.

 

OPROEP TOT ACTIE

In het belang van de Europese burgers en vooral in het belang van onze kinderen:

family-1244795_1280 pixabay freeWat uw positie als leider of beslisser ook is, of het bij een kleine overheidsorganisatie ergens in Europa is, een ministerie, een parlement of een Europese organisatie, bij een politieke partij of een bedrijf: laten we a.u.b. stoppen met de symptoombestrijding en het aanwijzen van schuldigen. Laten we a.u.b. met het duurzaam oplossen van kernoorzaken beginnen.

De keuze is aan u. Wij nodigen u uit wel naar uw kiezers, burgers of cliënten te luisteren: hoe wilt u gezien worden over 5 of 10 jaar? Als iemand die heeft bijgedragen de crisis erger te maken of als iemand die heeft bijgedragen uit de crisis te komen en als een echte leider wordt gezien?

(Trouwens, is dit niet redenen genoeg voor een tweede referendum?)

 

Hoe wij kernoorzaken en richtinggevende handvatten kunnen vinden

compass-390907_1280 pixabay freeAls voorbeeld dient de bureaucratie. Om de kernoorzaak van onnodige bureaucratie en het richtinggevend handvat te vinden is het nodig een kleine discussie aan te gaan. Wees gerust, dit kost niet veel tijd. De discussie bestaat uit vijf vragen.

Hiervoor hebben we bijdragen van mensen nodig, die de bureaucratie uit eerste hand hebben ervaren. Dat kan binnen de organisatie zijn waar je werkt. Het kan ook vanuit een perspectief zijn waarbij een externe groep of organisatie jou, je project of je organisatie werkwijzen heeft oplegt. WerkwijzenAls je tot deze groep behoort, dan willen we je uitnodigen de volgende vragen te beantwoorden en je antwoorden verder beneden bekend te maken (graag kort houden):

 1. Hoe zie je jezelf bij deze oefening: als kiezer/burger/medewerker, professional/expert of beslisser (manager/directeur/politicus)?
 2. Vanuit welk perspectief heb je de vraag van dit formulier beantwoord (openen lukt niet? Download de pdf-reader )? – Voel je vrij om dezelfde vraag vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden.
 3. Wat zijn je totalen uit het formulier?
 4. Kan je een paar plekken aanwijzen waarvan je denkt dat hier bureaucratie ontstaat?
 5. Zijn er nog observaties die je wilt delen in dit verband?

Zodra er voldoende reacties zijn, kunnen we door naar de volgende stap. Dan zullen wij de ‘kernoorzaak’ van bureaucratie en een handvat ‘ontwikkelen’ om de onnodige bureaucratie te elimineren.

 

Samenvattend

start-1426743_1280 pixabay freeLaten wij een olievlek op gang brengen die onze leiders in staat stelt de weg uit de crisis te vinden. Jouw bijdragen gaan ons allen helpen een écht verschil te maken. Wordt vervolgd!

Om op de hoogte te blijven van de volgende blog-berichten, kan je je via ‘Follow Blog via Email’ op LeadingInAComplexEnvironment.wordpress.com aanmelden.

 


BIO’s

EOetringerSqEugen Oetringer is gedreven ‘high(est)-impact’ problemen op te sporen en permanent op te lossen. In de jaren 1980/1990 heeft hij in een omgeving gewerkt waar terugkerende problemen permanent moesten worden opgelost. Toen deze cultuur door het volgen van best practices en methodieken werd vervangen en een overvloed aan problemen ontstond, heeft hij de oude technieken weer toegepast. Tot zijn verrassing leverde dat inzichten en oplossingen op gebieden waar de best practices/methoden faalden. Eugen is actief betrokken bij Rotterdam Kantelt, het Zorgdenkers Netwerk, de Stad van Morgen (Eindhoven) en Denktank Project NL. Dat zijn initiatieven van betrokken mensen die zich inzetten voor een gezonde en bloeiende maatschappij. Hij is een onafhankelijk analist en strategist.

 

NancyHoffmannNancy Hoffmann is kunsthistoricus, curator, criticus en ‘creativist’, mede-oprichter van Stichting Creative Action Now en betrokken bij de beweging die zich Nederland Kantelt noemt. Tevens is zij mede-initiatiefnemer van Rotterdam Kantelt; eveneens een beweging die eind mei in Rotterdam van start ging en waarbij inmiddels 177 individuen en initiatieven uit de stad zijn aansloten met als doel in co-creatie de stad duurzamer, menselijker en sterker te maken, ‘gebruiksklaar’ voor de samenleving 3.0.

 

GeoffSlaterGeoff Slater is gedreven de efficiëntie van organisaties te verbeteren. Vanuit zijn ervaringen bij een overheidsorganisatie en in de IT branche was zijn interesse gericht op praktische processen en resultaten, zonder de bureaucratische rompslomp die dat zo vaak met zich meebrengt. Geoff woont in het Verenigd Koninkrijk en is een geïnteresseerde waarnemer van de Brexit campagne en de gevolgen die nu bestaan.

Advertisements
Posted in Bregret, Brexit, bureaucratie, complexiteit, constructieve dialoog, Handvatten, valkuilen | Leave a comment

War die Brexit-Erfahrung hart genug, um das Abarbeiten der Symptome zu stoppen und mit dem Lösen der fundamentalen Probleme zu beginnen? ‒ AUFRUF ZUM HANDELN

mit Nancy Hoffmann und Geoff Slater           EnglishNederlands

Es war vor etwa 15 Jahren. Damals wurde ich zum ersten Mal mit etwas Eigenartigem konfrontiert. Arbeitsweisen und Methoden, die prima funktioniert hatten, funktionierten nicht mehr. Dies führte dazu, dass Mitarbeiter aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen entlassen wurden. Es geht um ...Es führte zu hohen Projektausfallraten und zu jährlich steigenden Kosten des Gesundheitssystems. Wie hoch das Leiden und die Kosten auch waren, niemand in entsprechenden Positionen war bereit (oder in der Lage) etwas hieran zu tun. Anstelle dessen wurden die Symptome angegangen. Mit dem Resultat des Brexit-Referendums ist deutlich geworden, dass dies so nicht weitergehen kann. Die Frage ist jetzt: Ist der Brexit hart genug bei unseren Politikern und Entscheidungsträgern angekommen, um das Abarbeiten der Symptome und die zunehmenden Schuldzuweisungen an Andere zu stoppen und mit dem Lösen der fundamentalen Probleme zu beginnen? ‒ Es geht um die Zukunft Europas und die unserer Kinder! Dies ist ein Aufruf zum Handeln!

Albert_einstein_by_zuzahin-d5pcbug from Wikipedia comsBei Situationen wie dieser wird gerne auf ein bekanntes Zitat von Albert Einstein zurückgegriffen: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“. Ist dies nicht die perfekte Situation, um das Zitat einzusetzen? Leider gibt es ein Problem. Die Einführung neuer Denkweisen ist extrem schwierig. Irgendwie sorgt unser Unterbewusstsein dafür, dass wir auf die Denkweisen zurückfallen, durch die die Probleme entstanden sind. Unser Aufruf zum Handeln geht deshalb über einen Aufruf hinaus. Es ist unser Ziel, eine neue Denkweise entstehen zu lassen.

Um eine neue Denkweise entstehen zu lassen, zeigen wir anhand eines der Themen, die das Brexit-Referendum, die EU-Krise und so viel mehr verursacht haben, wie das fundamentale Problem beziehungsweise die Ursache gefunden werden kann. Als Thema haben wir die Bürokratie gewählt. Wussten Sie dass …

 1. Es möglich ist über nur ein fundamentales Problem zu erklären, wie unnötige Bürokratie entsteht?
 2. Ein Element gefehlt hat um eine wegweisende Richtlinie entwickeln zu können, und dieses Element in 2011 veröffentlicht wurde?
 3. Es hiermit möglich ist eine ‚einfache‘, wegweisende Richtlinie zu entwickeln?

Wenn Sie so wie wir das Gefühl haben, dass eine neue Denkweise nötig ist, dann möchten wir Sie einladen, jetzt damit zu beginnen. Wir möchten Sie einladen, Denkweisen wie „habe ich genügend Zeit diesen Artikel zu lesen?“ los zu lassen. Anstelle dessen können Sie sich zum Beispiel fragen „wie viel einfacher, angenehmer und gesünder könnte mein Leben sein, wenn ich dazu beitrage, eine neue Denkweise möglich zu machen?“ Sie können beitragen, indem Sie diesen Artikel einfach lesen, andere hierauf aufmerksam machen, Rückmeldungen geben oder selbst eine Initiative starten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wir beginnen mit ein paar eigenartigen Erfahrungen.

 

Was auffiel

binoculars-769036_1280 pixabay freeNachdem zum ersten Mal deutlich wurde, dass die üblichen Arbeitsweisen (= Methoden, Best Practices und Arbeitsweisen) nicht mehr funktionierten und ich die hohen Projektausfallraten analysierte, fiel noch etwas auf: Selbst die Experten konnten die Folgen ihrer Änderungen, die sich aus ihren Projekten ergaben, nicht mehr übersehen. Das Umfeld war hierfür zu bürokratisch, komplex und dynamisch geworden. Zugleich war das Management gezwungen, Entscheidungen treffen. Natürlich geschah das Unvermeidliche. Versprochene Resultate wurden nicht erreicht. Einige Manager wurden hierfür verantwortlich gemacht und mussten gehen. Hiermit war dieses Problem aber nicht gelöst. Selbst mit den besten Qualifikationen und Absichten erfuhren auch ihre Nachfolger, dass auch sie scheiterten.

Experten und Manager dachten „unsere Arbeitsweise hat früher funktioniert. Wir müssen etwas falsch gemacht haben. Beim nächsten Mal werden wir mit mehr Einsatz sicherstellen, dass unsere Ziele erreicht werden“. Mit jeder Runde gingen aber wertvolle Zeit und Ressourcen verloren. Bürokratie und Komplexität nahmen weiter zu. Was wenigen auffiel: motivierende Arbeitsweisen wurden durch frustrierende ersetzt. Der Abwärtstrend wurde stärker. Die Stimmen derjenigen, die dies sahen und einbrachten, wurden etwa ein Jahrzehnt lang nicht gehört.

Heutzutage fällt auf, dass es einige Persönlichkeiten gibt, deren Stimmen gehört werden. Hierzu gehören Jim Collins, Recardo Sempler, Prof. Jan Rotmans (Niederlande), Jaap Peters (Niederlande) und Albert Einstein mit seinem Zitat (siehe oben). Es sind auch beeindruckende Beispiele ‚neuer‘ Arbeitsweisen zu sehen. Dazu gehören Initiativen auf Basis von Selbstorganisation und Schaffung von Freiräumen, die es Fachkräften wieder ermöglichen, ihre Erfahrungen einzusetzen. Diese Beispiele geben aber noch keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage: „Wie transformiert man große Organisationen und vor allem Behörden und EU-Organisationen, während eine unüberbrückbare Flut an Hindernissen aus dem ‚alten‘ System zu bestehen scheint?“

Wie dem auch sei, unabhängig davon welche Strömungen in den kommenden Jahren die Führungspositionen einnehmen werden, das Folgende ist bereits jetzt deutlich:

 1. Solange die Symptome der Krisen abgearbeitet werden, die fundamentalen Probleme/Ursachen aber bestehen bleiben, werden neue Symptome entstehen. Die Krisen und der Abwärtstrend werden weitergehen.
 2. Durchführen des Brexits bedeutet, dass dringend benötigte Ressourcen und vor allem die der Führungskräfte, dermaßen mit dem Brexit, anderen Krisen und ständigem Einsparungsdruck belastet sind, dass unzureichende Ressourcen für die Lösung der fundamentalen Probleme übrig bleiben. Der Abwärtstrend wird stärker werden.

 

Aufruf zum Handeln

Für die Zukunft Europas und vor allem die unserer Kinder!

family-1244795_1280 pixabay freeWas auch immer Ihre Position als Führungskraft ist, in einer Gemeinde irgendwo in Europa, in einem Ministerium oder Parlament, einer europäischen Organisation, bei einer politischen Partei oder einem Unternehmen, bitte tun Sie alles dafür, das Abarbeiten von Symptomen und Schuldzuweisungen an Andere zu stoppen und mit dem Lösen der fundamentalen Probleme zu beginnen.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Aus der Sicht Ihrer Wähler, Bürger und Kunden möchten wir Sie einladen, hierüber nachzudenken: Wie wollen Sie in fünf oder zehn Jahren gesehen werden? Als jemand, der die Krisen schlimmer gemacht hat oder als jemand, der dazu beigetragen hat, die Krisen zu überwinden und letztendlich als vertrauenswürdige Führungskraft gesehen wird?

(Ach ja, sollte dies nicht Grund genug für ein zweites Brexit-Referendum sein?)

 

Wie wir fundamentale Probleme und wegweisende Richtlinien finden können

compass-390907_1280 pixabay freeAls Beispiel dient die Bürokratie. Um das fundamentale Problem, beziehungsweise die Ursache der unnötigen Bürokratie und die wegweisende Richtlinie zu identifizieren, ist eine kleine Diskussion nötig. Keine Sorge, dies wird wenig Zeit beanspruchen.

ArbeitsweisenFür diese Diskussion benötigen wir in erster Linie Beiträge von Mitarbeitern, die die Bürokratie ‚am eigenen Leibe‘ erfahren haben. Das kann innerhalb der Organisation sein, für die Sie arbeiten, aber auch, wie Sie die Bürokratie von Organisationen oder Gruppen erfahren haben, die Ihnen, Ihrem Project oder Ihrer Organisation  auferlegt wurde. Wenn Sie diese Erfahrungen haben, dann möchten wir Sie bitten, die nachfolgenden Fragen zu beantworten und unterhalb dieses Artikels zur Verfügung zu stellen (bitte kurze Antworten).

 1. Wie sehen Sie sich selbst: als Wähler/Bürger/Mitarbeiter, höhere Fachkraft/Berater oder Entscheidungsträger (Politiker/Direktor/Manager)
 2. Aus welcher Perspektive heraus haben Sie die Frage dieses Formulars beantwortet (falls das Formular sich nicht öffnet, kann der Acrobat Reader nötig sein)? – Sie können die Frage auch mehrmals aus verschiedenen Perspektiven heraus beantworten.
 3. Wie oft haben Sie sich im Formular für links und wie oft für rechts entschieden?
 4. Woher kommt Ihrer Meinung nach die Bürokratie?
 5. Ist Ihnen noch etwas aufgefallen, das Sie mitteilen möchten?

Sobald es genügend Reaktionen gibt, werden wir mit dem zweiten Teil fortfahren. Dann werden wir auch das oben angegebene Element einbringen, über das eine wegweisende Richtlinie für den Abbau der Bürokratie möglich ist.

 

Zusammenfassend

start-1426743_1280 pixabay freeWir würden uns sehr freuen, wenn wir, mit Ihrer Hilfe, etwas ans Laufen bekommen, das unseren Politikern und Entscheidungsträgern hilft, den Weg aus den Krisen zu finden. Ihre Beiträge machen es möglich.

Um die nachfolgenden Schritte nicht zu verpassen, können Sie sich bei LeadingInAComplexEnvironment.wordpress.com über „Follow Blog via Email“ für die automatische Mitteilung neuer Blog-Artikel anmelden.

 

 


Bios

EOetringerSqEugen Oetringer’s Leidenschaft ist es ‘high(est)-Impact’ Probleme auf zu spüren und permanent zu lösen. In den 1980er/1990er Jahren hat er in einer Umgebung gearbeitet, wo Probleme permanent gelöst wurden. Nachdem das Befolgen von Methoden wichtiger wurde als das Lösen fundamentaler Probleme und stets mehr Probleme auftauchten, hat er die alten Techniken wieder eingesetzt. Zu seiner Überraschung lieferte dies Erkenntnisse und Lösungen auf Gebieten, auf denen die populären Methoden versagten.

Eugen lebt in den Niederlanden und ist aktives Mitglied von „Rotterdam Kantelt”, „ Zorgdenkers Network”,”Stad van Morgen, Eindhoven” und „Denktank Projekt Niederlande“. Dies sind Initiativen engagierter Menschen, die sich für eine gesunde und blühende Gesellschaft einsetzen. Eugen ist unabhängiger Analyst und Berater.

 

NancyHoffmannNancy Hoffmann ist Kunsthistorikerin, Kuratorin, Kritikerin und “Creativist”. Sie ist Mitbegründerin der Stiftung Creative Action Now, Aktives Mitglied bei der Bewegung, die sich “Nederland Kantelt“ nennt und Mitbegründerin von „Rotterdam Kantelt‘. Dies ist eine Bewegung, die Ende Mei mit 177 Personen und verschiedenen Initiativen gestartet ist. Ziel ist es Rotterdam über Co-Kreation nachhaltiger, menschlicher und stärker zu machen.

 

GeoffSlaterGeoff Slater’s Leidenschaft war immer schon die Effektivität von Organisationen zu verbessern. Mit seinen Erfahrungen bei einer Behörde und bei einem IT-Dienstleistungsunternehmen war sein Interesse vor allem auf praktische, unbürokratische Prozesse gerichtet, die Resultate lieferten. Geoff lebt in Großbritannien und ist jetzt im Ruhestand. Er ist ein interessierter Beobachter der Brexit Kampagne und den sich hieraus ergebenden Folgen.

Posted in Bürokratie, Bregret, Brexit, Deutschland, Europäische Union, Führungskraft, Management, Methode, Richtlinie | Leave a comment

Beslissers in de zorg/zorgverleners: hoe komen wij van tegenstrijdige naar gezamenlijke zienswijzen en oplossingen?

De afgelopen jaren zijn er harde maatregelen genomen om de jaarlijkse kostenstijging in de zorg te beperken. Patiënten en zorgverleners voelen de gevolgen. Managers, bestuurders en politici hebben met een andere problematiek te maken. Omdat de handvatten voor de complexe wereld van vandaag te moeilijk te vinden zijn, kunnen zie niet anders dan terugvallen op traditionele werkwijzen, best practices en methodieken. Hiervan is echter bekend dat ze voor een wereld zijn geoptimaliseerd die niet meer bestaat. In deze situatie zijn klachten, verwijten en schuldtoewijzingen onvermijdelijk. Laten wij eens kijken of en hoe dit anders kan.

Hieronder een kleine oefening.

.

Oefening: welke technieken/werkwijzen kregen de afgelopen 10 jaar de voorkeur?

Oefening zorg

Herkent u iets? Wilt u beter begrijpen wat er aan de hand is, een conflictsituatie oplossen of een bijdrage leveren om de problematiek bij de oorzaken in plaats van de symptomen aan te pakken? Dan nodigen wij u uit de 3-4 uur te investeren.

Posted in bureaucratie, complexiteit, constructieve dialoog, gezamenlijk bewustzijn, handvatten, kwaliteitsmanagement, overheid, risicomanagement, valkuilen, zorg | 1 Comment

Sociaalweb – Nederland kantelt de zorg, een compilatie van een verjaardagsfeest van NL Kantelt.

Source: Sociaalweb – Nederland kantelt de zorg, een compilatie van een verjaardagsfeest van NL Kantelt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gelooft u dat een duurzaam en betrouwbaar gezondheidssysteem voor ons en onze kinderen mogelijk is? | Zorgdenkers Netwerk

Nederland heeft reeds één van de beste zorgsystemen ter wereld. Wel zijn we gevangen in protocollen, dure bureaucratie en er staan ons diverse uitdagingen te wachten (denk aan de vergrijzing en de …

Source: Gelooft u dat een duurzaam en betrouwbaar gezondheidssysteem voor ons en onze kinderen mogelijk is? | Zorgdenkers Netwerk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

18 November STIR Avondinspiratie – Gezondheid en zorg

Stad van Morgen

STIR Avondinspiratie | Thema Gezondheid | Voor ons en onze kinderen: er is veel meer mogelijk dan wij denken (pilot sessie)

Vervolg op 26 april
Tijdens het STIR Avondcollege van 26 april hebben wij van Eugen Oetringer gehoord hoe TomTom- achtige technieken hem de weg naar therapieën wezen die bij de ADHD en dyslexie van zijn zoon de doorbraak leveren. Hij stelde tevens een lijst met therapieën voor die, na het uitziet, deze technieken gebruiken zonder dat iemand het weet. Samen met de besproken talenten bij mensen met ADHD, dyslexie en autisme vonden wij het dusdanig interessant dat wij het initiatief ‘School of Talents’ zijn gestart. Er blijkt nog veel meer mogelijk te zijn.

Het Zorgdenkers Netwerk, wat mede vanuit Eugen’s ervaringen is ontstaan, heeft een reeks vergaande mogelijkheden gevonden. Tijdens dit interactieve avondcollege gaat Eugen voorstellen wat ze hebben gevonden. Wellicht dat u, als patiënt, zorgverlener/uitvoerder…

View original post 138 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Root Cause Analyse Nieuwe Stijl

Tijdens de jaren 1980/1990 waren onopgeloste problemen bij veel organisaties geen optie. Root cause analyse leverde de kernoorzaken van de problemen. Tegelijk leverde het de diepe inzichten om de problemen permanent op te lossen. In de steeds complexere wereld ontstond echter een nieuw probleem: de analyse leverde te veel oorzaken. Dit had onvoldoende resultaten tot gevolg. Root cause analyse werd vervolgens vervangen door best practices en het continue verbeteren van processen. In het begin werkte het. In de wereld van vandaag de dag veranderen de processen echter sneller als ze bijgewerkt en getest kunnen worden.

In deze situatie hebben wij het oude root cause analysis aangepast. Wij concentreerden het op ‘high-impact’ problemen en gebruikten patronen waar data, wiskunde en spreadsheets onvoldoende werkten. Dit leverde kernoorzaken en inzichten die met de gebruikelijke technieken (traditioneel en vooruitlopend) onvoldoende aandacht hadden of buiten de boot vielen. Sommige bleken dusdanig fundamenteel te zijn dat ze doorbraakresultaten op gebieden leverden die wij niet geanalyseerd hadden.

Voorbeelden van vaak geziene, fundamentele kernoorzaken

 1. KantelpuntDe kernoorzaak van verlammende bureaucratie en overweldigende complexiteit.
 2. Bestuurders en managers moeten beslissingen nemen terwijl de handvatten voor de complexe wereld van te moeilijk te vinden zijn.
 3. Een communicatiekloof tussen centrale organisaties en de werkvloer (in beide richtingen). Patronen voor het bestaan van een communicatiekloof:
  • Te veel hits bij het zoeken op het Intranet.
  • Te veel achterhaalde of tegenstrijdige strategieën, standaarden, processen en protocollen.
  • Onvoldoende compliance met het beleid op de werkvloer.
  • ‘Lessons learned’ die verloren gaan.
  • Een verlammende bureaucratie en/of een overweldigende complexiteit
 4. De alternatieve routeCapaciteitsknelpunten/files en hun vergaande gevolgen: een bekend fenomeen in complexe systemen, met weinig aandacht in de virtuele en complexe wereld van organisaties en bij hersenonderzoek.

 

Posted in bureaucratie, complexiteit, kwaliteitsmanagement, Leadership, Management, Project Management, projectmanagement, Quality Management, risicomanagement, Risk Management, Root Cause Analysis | Tagged , | Leave a comment