Bestaat dit conflict ook in jouw organisatie?


Lange tijd wist niemand hoe dit conflict was op te lossen. In 2011 werd het ontbrekende element gepubliceerd. Het was slechts één woord!

uitdaginguitgeb

Benieuwd hoe je collega’s binnen een paar minuten kan meekrijgen en de bal aan het rollen kan brengen? Dat kan vanuit vijf vragen. Het werkt het best als je eerst zelf probeert deze vragen te beantwoorden en wij hierop reageren:

  1. Welke werkwijzen kregen de afgelopen 10 jaar de voorkeur? De werkwijzen graag uit deze lijst kiezen (één keuze per regel).
  2. Welke best practices en methodieken gebruiken voornamelijk de werkwijzen van de linker kolom? Welke die van de rechter kolom?
  3. In welke gebieden worden voornamelijk de werkwijzen van de linker kolom gebruikt en waar die van de rechter kolom?
  4. Valt iets op?
  5. Heb je een voorstel voor een handvat dat deze problematiek oplost?

Stuur de totalen van vraag 1 en de antwoorden op de andere vragen naar info@comdys.com. Geen probleem als je geen antwoorden op vragen 2 t/m 5 hebt. Wij zullen z.s.m. antwoorden.

Advertisements

About Eugen Oetringer

Driven to find Simple Solutions to Complex Challenges. Especially interested when earlier improvement attempts have delivered insufficient results.
This entry was posted in Agile, Best Practice, bureaucratie, complexiteit, constructieve dialoog, EU, European Union, Gezamenlijk bewustzijn, Gezondheid, Handvatten, kwaliteitsmanagement, Leadership, Management, projectmanagement, risicomanagement, valkuilen, zorg and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s