Was de Brexit-les hard genoeg om met symptoombestrijding te stoppen en met het oplossen van kernoorzaken te beginnen? | OPROEP TOT ACTIE!


i.s.m. Nancy Hoffmann en Geoff Slater           English – Deutsch

Het was zo’n 15 jaar geleden. Toen werd ik voor het eerst met een vreemd verschijnsel geconfronteerd. Werkwijzen en methoden die eerder goed werkten, werkten niet meer. Dit had ongewenste complicaties tot gevolg. Mensen verloren hun baan om verkeerde redenen. Projecten faalden op grote schaal. De zorgkosten bleven alsmaar stijgen. Hoe het ook kwam, ondanks het lijden en de kosten, was geen leidinggevende bereid (of in staat) hier iets aan te doen. In plaats daarvan richtte men zich op het bestrijden van de symptomen. Met de uitkomst van het Brexit-referendum is duidelijk geworden dat het zo niet verder kan. De vraag is nu: was de les hard genoeg voor onze leiders om met de symptoombestrijding en het aanwijzen van schuldigen te stoppen en met het duurzaam oplossen van de kernoorzaken te beginnen? In het belang van de Europese burgers en onze kinderen, dit is een oproep tot actie!

Albert_einstein_by_zuzahin-d5pcbug from Wikipedia comsBij dit soort uitdaging wordt regelmatig een alom bekend citaat van Albert Einstein ingebracht: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’. Is dit niet de perfecte situatie om dit toe te passen? Helaas is er een uitdaging. Het veranderen van dominante denkwijzen is extreem moeilijk. Op de een of andere manier laat het onbewuste denken ons in de oude denkwijzen terugvallen die het probleem hebben veroorzaakt. Ons doel is dan ook verder te gaan dan een oproep tot actie en een nieuwe denkwijze te creëren.

Wij stimuleren een nieuwe denkwijze door te illustreren hoe wij de kernoorzaak van een van de onderwerpen kunnen vinden, die de Brexit, de EU-crisis en zo veel meer heeft veroorzaakt: de bureaucratie. Wist je dat…

  1. Het mogelijk is via slechts één kernoorzaak uit te leggen hoe onnodige bureaucratie ontstaat?
  2. Het ontbrekende element voor het creëren van een handvat in 2011 gepubliceerd werd?
  3. Het vanuit de kernoorzaak en het ontbrekende element mogelijk is een ‘eenvoudig’ handvat te creëren om de onnodige bureaucratie te elimineren?

Als je net zo als wij van mening bent dat een nieuwe denkwijze nodig is, dan nodigen wij je uit meteen ermee te beginnen. Wij nodigen je uit om denkwijzen zoals “heb ik de tijd om dit te lezen?” los te laten en je te vragen “hoeveel eenvoudiger, prettiger en gezonder zal mijn leven worden als ik eraan bijdraag een nieuwe denkwijze mogelijk te maken?” Je kan bijdragen door dit gewoonweg te lezen, anderen erop attent te maken, feedback te geven of zelf iets te starten. De keuze is aan jou. Laten wij met een paar observaties beginnen.

 

Observaties

Een tibinoculars-769036_1280 pixabay freejd na de observatie dat bepaalde werkwijzen (= best practices, methoden en werkwijzen) niet meer werkten – en ik op professionele basis analyseerde waarom projecten op grote schaal mislukten – kwam er een volgende observatie: zelfs de experts konden de gevolgen van de veranderingen, die ze wilden invoeren, niet meer overzien. De omgeving was simpelweg te bureaucratisch, complex en dynamisch geworden om nog te kunnen begrijpen hoe het allemaal werkte. Desondanks moest het management beslissingen nemen. Natuurlijk gebeurde het onvermijdelijke. Beloofde doelen werden niet gehaald. Sommige managers kregen de schuld en werden vervangen. En hier eindigde het niet. Ook met de beste kwalificaties en intenties op zak kwamen hun opvolgers in dezelfde valkuil terecht.

De experts en managers dachten ‘onze werkwijze heeft eerder gewerkt. Wij moeten iets verkeerds gedaan hebben. De volgende keer gaan wij met meer inzet zeker stellen dat wij onze doelen halen’. Met iedere nieuwe ronde gingen tijd en resources verloren. Bureaucratie en complexiteit namen verder toe. Wat nauwelijks aandacht had, was dat motiverende werkwijzen door frustrerende werden vervangen. De neerwaartse trend werd steeds sterker. Naar degenen die hierop attent maakten en soms ook oplossingen aanboden, werd rondweg één decennia lang niet geluisterd.

De afgelopen jaren valt op, dat er naar een aantal persoonlijkheden wordt geluisterd. Hierbij behoren Jim Collins, Recardo Sempler, prof. Jan Rotmans, Jaap Peters en Albert Einstein met zijn citaat (zie boven). Wij zien ook veel voorbeelden waar ‘nieuwe’ werkwijzen zoals zelforganisatie en regelarm werken indrukwekkende resultaten hebben geleverd. Dat is meestal op beperkte schaal en als iemand vanuit een nieuw bedrijf kon beginnen. Nog is men zoekende naar een antwoord op deze vraag: hoe transformeer je grotere organisaties en vooral overheids- en EU-organisaties naar de ‘nieuwe’ werkwijzen terwijl er een onoverbrugbare overvloed aan obstakels lijkt te bestaan?

Hoe dan ook, het maakt niets uit welk type leiders er de volgende jaren aan de macht zullen zijn, het volgende is glashelder:

  1. Zolang de symptomen van een crisis worden bestreden en de kernoorzaken onopgelost blijven, zullen er nieuwe symptomen blijven ontstaan. De crisis zal erger worden en de neerwaartse trend zal verder gaan.
  2. Doorgaan met de Brexit betekent dat dringend benodigde resources, en vooral die van onze leiders, in symptoombestrijding, branden blussen en bezuinigingsdruk zullen vastzitten. Er zal onvoldoende prioriteit zijn om de kernoorzaken op te kunnen lossen. De snelheid van de neerwaartse trend zal toenemen.

 

OPROEP TOT ACTIE

In het belang van de Europese burgers en vooral in het belang van onze kinderen:

family-1244795_1280 pixabay freeWat uw positie als leider of beslisser ook is, of het bij een kleine overheidsorganisatie ergens in Europa is, een ministerie, een parlement of een Europese organisatie, bij een politieke partij of een bedrijf: laten we a.u.b. stoppen met de symptoombestrijding en het aanwijzen van schuldigen. Laten we a.u.b. met het duurzaam oplossen van kernoorzaken beginnen.

De keuze is aan u. Wij nodigen u uit wel naar uw kiezers, burgers of cliënten te luisteren: hoe wilt u gezien worden over 5 of 10 jaar? Als iemand die heeft bijgedragen de crisis erger te maken of als iemand die heeft bijgedragen uit de crisis te komen en als een echte leider wordt gezien?

(Trouwens, is dit niet redenen genoeg voor een tweede referendum?)

 

Hoe wij kernoorzaken en richtinggevende handvatten kunnen vinden

compass-390907_1280 pixabay freeAls voorbeeld dient de bureaucratie. Om de kernoorzaak van onnodige bureaucratie en het richtinggevend handvat te vinden is het nodig een kleine discussie aan te gaan. Wees gerust, dit kost niet veel tijd. De discussie bestaat uit vijf vragen.

Hiervoor hebben we bijdragen van mensen nodig, die de bureaucratie uit eerste hand hebben ervaren. Dat kan binnen de organisatie zijn waar je werkt. Het kan ook vanuit een perspectief zijn waarbij een externe groep of organisatie jou, je project of je organisatie werkwijzen heeft oplegt. WerkwijzenAls je tot deze groep behoort, dan willen we je uitnodigen de volgende vragen te beantwoorden en je antwoorden verder beneden bekend te maken (graag kort houden):

  1. Hoe zie je jezelf bij deze oefening: als kiezer/burger/medewerker, professional/expert of beslisser (manager/directeur/politicus)?
  2. Vanuit welk perspectief heb je de vraag van dit formulier beantwoord (openen lukt niet? Download de pdf-reader )? – Voel je vrij om dezelfde vraag vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden.
  3. Wat zijn je totalen uit het formulier?
  4. Kan je een paar plekken aanwijzen waarvan je denkt dat hier bureaucratie ontstaat?
  5. Zijn er nog observaties die je wilt delen in dit verband?

Zodra er voldoende reacties zijn, kunnen we door naar de volgende stap. Dan zullen wij de ‘kernoorzaak’ van bureaucratie en een handvat ‘ontwikkelen’ om de onnodige bureaucratie te elimineren.

 

Samenvattend

start-1426743_1280 pixabay freeLaten wij een olievlek op gang brengen die onze leiders in staat stelt de weg uit de crisis te vinden. Jouw bijdragen gaan ons allen helpen een écht verschil te maken. Wordt vervolgd!

Om op de hoogte te blijven van de volgende blog-berichten, kan je je via ‘Follow Blog via Email’ op LeadingInAComplexEnvironment.wordpress.com aanmelden.

 


BIO’s

EOetringerSqEugen Oetringer is gedreven ‘high(est)-impact’ problemen op te sporen en permanent op te lossen. In de jaren 1980/1990 heeft hij in een omgeving gewerkt waar terugkerende problemen permanent moesten worden opgelost. Toen deze cultuur door het volgen van best practices en methodieken werd vervangen en een overvloed aan problemen ontstond, heeft hij de oude technieken weer toegepast. Tot zijn verrassing leverde dat inzichten en oplossingen op gebieden waar de best practices/methoden faalden. Eugen is actief betrokken bij Rotterdam Kantelt, het Zorgdenkers Netwerk, de Stad van Morgen (Eindhoven) en Denktank Project NL. Dat zijn initiatieven van betrokken mensen die zich inzetten voor een gezonde en bloeiende maatschappij. Hij is een onafhankelijk analist en strategist.

 

NancyHoffmannNancy Hoffmann is kunsthistoricus, curator, criticus en ‘creativist’, mede-oprichter van Stichting Creative Action Now en betrokken bij de beweging die zich Nederland Kantelt noemt. Tevens is zij mede-initiatiefnemer van Rotterdam Kantelt; eveneens een beweging die eind mei in Rotterdam van start ging en waarbij inmiddels 177 individuen en initiatieven uit de stad zijn aansloten met als doel in co-creatie de stad duurzamer, menselijker en sterker te maken, ‘gebruiksklaar’ voor de samenleving 3.0.

 

GeoffSlaterGeoff Slater is gedreven de efficiëntie van organisaties te verbeteren. Vanuit zijn ervaringen bij een overheidsorganisatie en in de IT branche was zijn interesse gericht op praktische processen en resultaten, zonder de bureaucratische rompslomp die dat zo vaak met zich meebrengt. Geoff woont in het Verenigd Koninkrijk en is een geïnteresseerde waarnemer van de Brexit campagne en de gevolgen die nu bestaan.

Advertisements

About Eugen Oetringer

Driven to find Simple Solutions to Complex Challenges. Especially interested when earlier improvement attempts have delivered insufficient results.
This entry was posted in Bregret, Brexit, bureaucratie, complexiteit, constructieve dialoog, Handvatten, valkuilen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s