Beslissers in de zorg/zorgverleners: hoe komen wij van tegenstrijdige naar gezamenlijke zienswijzen en oplossingen?


De afgelopen jaren zijn er harde maatregelen genomen om de jaarlijkse kostenstijging in de zorg te beperken. Patiënten en zorgverleners voelen de gevolgen. Managers, bestuurders en politici hebben met een andere problematiek te maken. Omdat de handvatten voor de complexe wereld van vandaag te moeilijk te vinden zijn, kunnen zie niet anders dan terugvallen op traditionele werkwijzen, best practices en methodieken. Hiervan is echter bekend dat ze voor een wereld zijn geoptimaliseerd die niet meer bestaat. In deze situatie zijn klachten, verwijten en schuldtoewijzingen onvermijdelijk. Laten wij eens kijken of en hoe dit anders kan.

Hieronder een kleine oefening.

.

Oefening: welke technieken/werkwijzen kregen de afgelopen 10 jaar de voorkeur?

Oefening zorg

Herkent u iets? Wilt u beter begrijpen wat er aan de hand is, een conflictsituatie oplossen of een bijdrage leveren om de problematiek bij de oorzaken in plaats van de symptomen aan te pakken? Dan nodigen wij u uit de 3-4 uur te investeren.

About Eugen Oetringer

Driven to find Simple Solutions to Complex Challenges. Especially interested when earlier improvement attempts have delivered insufficient results.
This entry was posted in bureaucratie, complexiteit, constructieve dialoog, gezamenlijk bewustzijn, handvatten, kwaliteitsmanagement, overheid, risicomanagement, valkuilen, zorg. Bookmark the permalink.

1 Response to Beslissers in de zorg/zorgverleners: hoe komen wij van tegenstrijdige naar gezamenlijke zienswijzen en oplossingen?

  1. edbarkley says:

    English translatrion?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s